Juridische mededeling

Deze wettelijke voorwaarden regelen de gebruiks- en toegangsvoorwaarden van de Playmopedia. Het eigendom van deze website komt overeen met Playmo Initiative, met statutaire zetel in La Velletta (Malta). Voor elke vorm van twijfel, vraag of suggestie, aarzel niet om contact met ons op te nemen via e-mail: info@playmopedia.com.

Door simpelweg de website te bezoeken, verstrekken Gebruikers geen persoonlijke informatie, noch zijn zij verplicht deze te verstrekken, en gaan zij ermee akkoord om op de website te surfen en de inhoud correct te gebruiken, zonder er enige vorm van frauduleuze actie op uit te voeren.

>

Elke keer dat u onze website gebruikt, valt u te allen tijde onder de toepassing van het geldende privacybeleid en moet u de genoemde tekst controleren om te verifiëren dat u ermee akkoord gaat. We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen als gevolg van een wets- of jurisprudentiële wijziging of in overeenstemming met onze criteria of bedrijfsontwikkeling.

Cookiebeleid

Toegang tot deze website kan het gebruik van cookies impliceren. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die worden opgeslagen in de browser die door elke gebruiker wordt gebruikt, zodat de server bepaalde informatie onthoudt die later alleen de server die deze heeft geïmplementeerd, kan lezen. Cookies hebben over het algemeen een beperkte duur. Met geen enkele cookie op deze website kunt u contact opnemen met het telefoonnummer, het e-mailadres of een ander contactmiddel van de gebruiker.

Geen enkele cookie op deze website kan informatie van de harde schijf van de gebruiker halen of persoonlijke informatie stelen. De enige manier waarop op deze website de persoonlijke informatie van een gebruiker deel kan uitmaken van het cookiebestand, is dat de gebruiker die informatie persoonlijk aan de server verstrekt. Gebruikers die geen cookies willen ontvangen of op de hoogte willen worden gehouden van hun instellingen, kunnen hun browser hiervoor configureren.

Wetgeving inzake gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens zijn strikt VERTROUWELIJK, omdat ze uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door het bedrijf bij de verwerking van de bestelling, het verzenden, afhandelen of verzenden van advertenties, nieuws of aanbiedingen, en het is verboden voor andere personen om het te lezen, openbaar te maken, te kopiëren, af te drukken, distributie, of het uitvoeren van enige actie met betrekking tot de inhoud ervan onder wettelijke verantwoordelijkheid.

We beschikken over een adequaat systeem om de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen. Om dit te doen, hoeft u ons alleen maar per e-mail op de hoogte te stellen op info@playmopedia.com, waarbij u uw voor- en achternaam.

Wij beloven de maximale vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie die aan ons wordt verstrekt en deze alleen voor de aangegeven doeleinden te gebruiken. We zullen de juiste beveiligingsniveaus hanteren en we zullen alle middelen en maatregelen tot onze beschikking stellen om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en extractie ervan te voorkomen.